Disclaimer voor LIV-outdoor

LIV-outdoor (Kamer van Koophandel: [TODO: KVKnr]), hierna te noemen LIV-outdoor, verleent u hierbij toegang tot www.livoutdoor.nl ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. LIV-outdoor behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

  • LIV-outdoor spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LIV-outdoor.
  • Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met LIV-outdoor.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LIV-outdoor.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LIV-outdoor, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan gewijzigd worden.

Liv Outdoor vind je vanaf nu bij Vrijbuiter Zaandam

Op een steenworp afstand van onze vertrouwde locatie, binnen de muren van Vrijbuiter Zaandam, leeft Liv Outdoor voort.

Kom je snel kijken?

We hebben onze krachten gebundeld tot een ongekend breed assortiment. Van een afdeling vol met ski’s en snowboards tot een veld vol tenten, van wandelschoenen tot survivalgear. Alles voor jouw avontuurlijke vakanties!